• แก้วสำหรับห้องน้ำพร้อมที่วางแก้ว (เขียว)
  • แก้วสำหรับห้องน้ำพร้อมที่วางแก้ว (เขียว)

No.W-175G
TP.TP02-000092

แก้วสำหรับห้องน้ำพร้อมที่วางแก้ว (เขียว)

สำหรับใส่น้ำ สามารถทนความร้อนได้ถึง 80 องศา

225 68 ฿

   
สำหรับใส่น้ำ สามารถทนความร้อนได้ถึง 80 องศา

Recommend